Floating Facebook Widget

Trans generatywny - doświadczenie przepływu

Trans generatywny - doświadczenie twórczego przepływu, (Nowe Kawkowo)

Trans generatywny pozwala nam na odkrycie naszych zablokowanych możliwości i zasobów. Nie ma znaczenia kiedy to zablokowanie nastąpiło i jak, ani  to, ile lat żyliśmy z przekonaniem, że czegoś  się nie da zmienić, że tacy już jesteśmy. W każdej chwili budując kontakt z naszym wewnętrznym Ja ( przez Stephena Gilligana nazywanym umysłem somatycznym), możemy tu i teraz rozpocząć podróż ku pełnemu satysfakcji życiu.

Trans generatywny to metoda opracowana  przez terapeutę Stephena Gilligana, ucznia Miltona Ericssona.  Koncentruje się na komunikacji pomiędzy różnymi stanami świadomości - umysłem poznawczym, somatycznym i stanem poszerzonej świadomości (field mind). Osiągnięcie tej wewnętrznej współpracy tworzy " Generatywne Ja" - stan umysłu, w którym możemy uzdrawiać i przekształcać różne obszary siebie i naszego życia.

Rola prowadzącego warsztat  ogranicza się często do wprowadzenia uczestnika zajęć w ten stan, w którym - korzystając z niedostępnych wcześniej nieświadomych zasobów i możliwości-może on przekształcić to, co jest przedmiotem jego blokad i ograniczeń.   

Praca z transem  pierwszej generacji – trans hipnotyczny. Zjawiska transowe  znane są i wykorzystywane w różnych tradycjach od tysięcy lat , ale w naszej kulturze zastały „zauważone”   gdzieś na przełomie XVIII i IX wieku. Wtedy to Fanz Mesmer zaczął propagować swoją ideę magnetyzmu zwierzęcego. Po odrzuceniu tej koncepcji przez świat nauki, jego następcy częściej zajmowali się zabawianiem ludzi na salonach i w cyrkach niż rozwijaniem metody  czy leczeniem. Poważne badania nad hipnozą i transem rozpoczęły się dopiero pod koniec XIX wieku. Mieliśmy wtedy do czynienia z tym co możemy nazwać pierwszą generacją pracy z transem. W tym modelu uwaga skupiana była głownie na osobie hipnotyzera, a trans był postrzegany poprzez zjawisko hipnotycznej sugestii, która po „odłączeniu” świadomego umysłu była przekazywana do nieświadomości. Z tego okresu pochodzą nadal popularne ( niestety ) koncepcje jak siłą hipnotyzera oraz pozbawienie wolnej woli. Takie zastosowanie zjawisk transowych budzi też wiele kontrowersji i negatywnych skojarzeń

Praca z transem drugiej generacji rozpoczęła się wraz z działalnością  Miltona Ericksona. Lekarza psychiatry i najwybitniejszego hipnoterapeuty XX wieku. Hipnoza ericksonowska – styl pracy nazwany tak na cześć jej twórcy i propagatora -postrzega trans jako całkowicie naturalne i powszechnie występujące doświadczenie, które może być wykorzystane do uruchomienia wewnętrznych zasobów i procesu uzdrawiania klienta. Nieświadomy umysł jest tutaj nośnikiem tych zasobów. Świadomy umysł,  często uważany ( i całkiem słusznie) za  źródło ograniczających przekonań i  konfliktów, w trakcie transu bywa „omijany” lub ignorowany w procesie transformacji.  

Praca z transem  trzeciej generacji. Koncepcja Transu Generatywnego  stworzona i rozwijana przez wybitnego hipnoterapeutę Stephena Gilligana, ucznia Miltona Ericksona. W tym stylu pracy  odmienne stany świadomości  również traktowane są jako zjawiska całkowicie naturalne. Stara się on jednak wyjść poza ograniczenia wcześniejszych modeli hipnozy.

Świadomy i nieświadomy umysł traktowane są tutaj jako równoważne odmienne rodzaje inteligencji. Trans traktowany jest  jako proces twórczej reintegracji obecnego systemu w kierunku harmonijnej współpracy tworzącej Stan Generatywny, stan w którym świadomość i nieświadomość ( lub też umysł poznawczy i somatyczny) w procesie twórczego współdziałania  uruchamiają jeszcze „ wyższy” poziom.

Stephen Gilligan nazywa ten poziom „ field mind” co można przetłumaczyć jako umysł pola. Te trzy współdziałające poziomy umysłu tworzą perspektywę niedostępną dla codziennej ograniczonej świadomości, perspektywę dzięki której wychodzimy poza nawykowy dualizm dobra i złą w kierunku naturalnego przepływu energii i życia. Warsztaty Transu Generatywnego wprowadzają uczestników na ten trzeci poziom pracy z transem. 

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają:
 • 5 kreatywnych zasad Generatywnej Jaźni
 • Mocne i słabe strony świadomego umysłu i twórczej podświadomości
 • Techniki łączenia ich w celu stworzenia "wyższej świadomości" umysłu i Generatywnego Ja
 • Cztery podstawowe etapy procesu generatywnej transformacji: przygotowanie, zmiana stanu, transformacja i integracja
 • Trzy poziomy umysły generatywnego : Somatyczny, Poznawczy i Pola
 • Jak wykorzystać model transformacyjny do generowania zmian w wielu obszarach.
SZCZEGÓŁY WARSZTATU

TERMIN: 12 - 14.10.2018

ROZPOCZĘCIE 12.10 (piątek), o godz. 18 (kolacja)

ZAKOŃCZENIE 14.10 (niedziela), o godz. 14 (po obiedzie)

MIEJSCE: Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego "Tu i Teraz", 
Nowe Kawkowo

CENA WARSZTATU
 • 600 zł + koszty pobytu i wyżywienia
CENA POBYTU
 • Wyżywienie: 70 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie)
 • Noclegi: w zależności od standardu od 32 do 85 zł za noc
 • Ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo / żywieniowo / warsztatowe (nie ma możliwości rezygnacji z posiłków ani noclegów)
KONTAKT:
 • Jacek Towalski, tel.: +48 602 219 382
 • Maja Wołosiewicz - Towalska, tel.: +48 606 994 366,
 • Biuro, tel.: +48 662 759 576
  e-mail: kawkowo@tuiteraz.eu
  www.tuiteraz.eu
ZAPISY:
 • Konieczna rejestracja mailowa na adres kawkowo@tuiteraz.eu (z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty i tytułu wydarzenia);
 • Dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego i wyborze noclegu, prosimy o wpłatę zaliczki w ciągu tygodnia od zgłoszenia.
 • Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni anuluje rezerwację za warsztat i pobyt ! Prosimy nie wpłacać pieniędzy dopóki nie zostanie potwierdzone mailowo wpisanie na listę uczestników!
 • Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu ośrodka (otrzymanego mailem po zgłoszeniu);
 • Zaliczkę za pobyt w wysokości 200 zł prosimy wpłacać na konto Ośrodka Rozwoju Osobistego „Tu i Teraz” z podaniem imienia i nazwiska oraz opisem: „zaliczka za pobyt 12-14.X.2018”.
 • Zaliczka jest zwrotna tylko w ciągu dwóch tygodni od momentu wpłaty na konto ośrodka!  W razie zwrotu zaliczki ośrodek potrąca 20 zł na opłaty manipulacyjne. Zaliczka nie może być przełożona na inny warsztat.
 • Dwa tygodnie przed zajęciami zaliczka nie będzie zwracana.
RACHUNEK BANKOWY OŚRODKA: BANK PKO BP
92 1020 3541 0000 5502 0206 3410

Dla przelewów zagranicznych: 

BIC (Swift): BPKOPLPW 
IBAN: PL92 1020 3541 0000 5502 0206 3410 


PROWADZĄCY  

Waldemar Wojnicz

Waldemar Wojnicz jest lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, coachem oraz   certyfikowanym psychoterapeutą PTP. Od 20 lat zajmuje się miedzy innymi leczeniem chorób psychosomatycznych. Jest kierownikiem Studiów Podyplomowych z Coachingu w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Prowadzi Gabinet Psychoterapii Krótkoterminowej i Chorób Wewnętrznych w Toruniu. Prowadzi coaching indywidualny w obszarach life coachingu i  coachingu kariery oraz szkolenia i warsztaty. Pracuje na uczelni, szkoląc nowe generacje coachów.

Tak mówi:

Jestem przekonany, że każdy z nas posiada wystarczające zasoby, aby żyć w sposób pełniejszy, zdrowszy i bardziej satysfakcjonujący. Tylko czasami dajemy sobie wmówić, że jest inaczej i wtedy potrzebujemy wsparcia i inspiracji, aby się przebudzić”.

 • Trans generatywny - doświadczenie przepływu

Kontakt:
marta.kamionka@tuiteraz.eu
Miejscowość: Nowe Kawkowo
Strona internetowa: http://tuiteraz.eu
Data dodania: 2018-09-05
Data wygaśnięcia: 2018-11-04
Ilosc wyświetleń: 168
Wszystkie ogłoszenia użytkownika