Bezpłatny webinar: Wprowadzenie do Rytuałów Systemowych. Medicine Wheel.

To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Tantra Nowe Kawkowo

Szczegóły ogłoszenia

OŚRODEK ROZWOJU OSOBISTEGO I DUCHOWEGO „TU I TERAZ”
W NOWYM KAWKOWIE   www.tuiteraz.eu

zaprasza na bezpłatny webinar 29 marca 2021:

Wprowadzenie do Rytuałów Systemowych.
Medicine Wheel.
Szamańskie koło życia, Uzdrawiania i Czterech Kierunków.


Prowadzi: Komala Sunder Amorim.


29 marca 2021, 20:00 CET

Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby, które chcą doświadczyć pracy z potężną i transformującą metodą, jaką są rytuały systemowe na darmowy webinar „Wprowadzenie do szamańskiego warsztatu Rytuały Systemowe. Medicine Wheel – Szamańskie Koło Życia, Uzdrawiania i Czterech Kierunków" z naszą niezwykle doświadczoną nauczycielką Komalą Sunder Amorim.

Rytuały Systemowe®  są połączeniem  szamanizmu, ustawień systemowych/ rodzinnych  i systemów archetypowych. Swoje korzenie wywodzą z szamanizmu i pracy z ustawieniami systemowymi. Mają  także swoją specyficzną  formę i  dynamikę.  Wpływ ustawień systemowych Berta Hellingera  widoczny jest w reprezentacji uczestników i ich problemów oraz  w słowach / kluczach uzdrawiania. Zaś szamańskie korzenie tej metody obecne są w dźwięku bębnów,  grzechotek, modlitwach i transie. Podstawowe elementy pracy z Rytuałem Systemowym to: Koło Czterech Kierunków, wkraczanie w wielowymiarowy czas / przestrzeń, Wzywanie Duszy grupy (Pola), Śpiew / bębnienie / grzechotanie, jako sposoby na stworzenie  transu i połączenie się z nie-zwykłą rzeczywistością, łączenie się z Przodkami, praca z budzeniem wewnętrznej Mocy, szamańskie rytuały.


Jak należy przygotować się do webinaru?
 
 • Materiały do ​​pisania
 • Koce lub sznurek do podzielenia przestrzeni na cztery części
 • Koło życia, które uczestnicy otrzymają do wydruku przez samym webinarem. Ew. koło życia można samemu sobie stworzyć.

Webinar będzie tłumaczony na język polski.
Spotkanie jest BEZPŁATNE


ZAPISPRZEZ E-MAIL: kawkowo@tuiteraz.eu

Podczas zapisu prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Otrzymasz od nas zwrotnego maila z zaproszeniem na webinar.

PROWADZĄCA: KOMALA SUNDER AMORIM

Komala urodziła się w Brazylii i przez dwadzieścia lat mieszkała w Indiach, pracując jako terapeuta w Osho International Meditation Resort. Teraz mieszka w Austrii i podróżuje po całym świecie, dzieląc się swoją pracą. Wieloletnie praktyki medytacyjne, wewnętrzne poszukiwania, a także umiejętność śpiewania połączone z eksploracją tradycji Tantry, Zen, sufizmu, taoizmu, sztuk uzdrawiania i współczesnych nauk o ludzkim umyśle i sercu są podstawą jej pracy.
Komala jest absolwentką Edukacji Artystycznej, szkoliła się z terapii trans-personalnych i medytacyjnych, technik rozwoju i pracy z ciałem: Hara AwarenessMassage®; CranioSacralBalancing®, SomaticExperiencing® (Peter Levine), Voicing®, DieBeforeyouDie (Umrzeć Przed Śmiercią); AwarenessIntensive (Intensywna Świadomość), Satori; Primaltherapy and Sexual De-conditioning (Pierwotna Terapia i Odwarunkowanie Seksualne), Essence Work and ChakraBalancing (Praca z Esencją i Równoważenie Czakr), Tai-Chi i Chi-Kung.
Komala opracowała różne kursy dla kobiet i siedmiomiesięczny trening "Przebudzona Kobiecość". Wraz ze swoim partnerem Khushru Gregor Steinmaurerem stworzyli kurs "Seksualność, miłość i związek", odosobnienie "Kochający Związek - dla par" oraz dwuletnie szkolenie z czakr, "Szkolenie dla Życia".
Na jej pracę wpłynęły także nauki Davida Deidy o seksualności i męsko-żeńskiej polaryzacji; Świadome Życie i Umieranie Stephen’aLevine; Dialog Głosowy Hali i Sidry Stone; Przejrzysta Komunikacja Thomasa Hübl’a.

Webinar jest zaproszeniem i wprowadzeniem do stacjonarnego warsztatu pt. „Rytuały Systemowe, Medicine Wheel. Szamańskie Koło Życia, Uzdrawiania i Czterech Kierunków”, które odbędą się 6-9 maja 2021 roku.

O WARSZTACIE

Rytuały Systemowe® są potężną i transformującą metodą wnoszącą zrozumienie i uzdrowienie do codziennych spraw naszego życia osobistego – związków, rodziny, pracy, rozwoju. Mają także moc uzdrawiania pola traum zbiorowych, które pochodzą z przeszłych wydarzeń, takich jak wojny, holokaust, kolonializm itp.

W Rytuałach Systemowych® wnosimy do świętej przestrzeni różne elementy sytuacji lub tematu, w którym utknęliśmy, który wydaje się być nieuzdrowiony, zablokowany, okryty rodzinnym tabu , czy chaotyczny. Budujemy wokół niego Pole mocy i otwieramy przestrzeń dla przepływu i uzdrawiania, tak aby zatrzymane energie mogły powrócić do swojego naturalnego przepływu.

W Rytuałach biorą udział wszystkie obecne osoby, tak jak odbywało się to w tradycyjnych praktykach plemiennych, w których cała społeczność spotykała się, aby uzdrawiać potrzebujące tego osoby. W ten sposób uzdrawianie dotyczyło nie tylko konkretnych osób, ale także całego plemienia – każda jednostka będąca częścią większego systemu otrzymywała coś dla siebie.

Podstawowe elementy pracy z Rytuałem Systemowym to:
 • Koło Czterech Kierunków
 • Wkraczanie w wielowymiarową czas / przestrzeń
 • Wzywanie Duszy grupy (Pola)
 • Śpiew / bębnienie / grzechotanie, jako sposoby na stworzenie transu i połączenie się z niezwykłą rzeczywistością.
 • Łączenie się z Przodkami
 • Praca z budzeniem wewnętrznej Mocy
 • Praca z intencją i modlitwą
 • Szamańskie rytuały


KOŁO CZTERECH KIERUNKÓW

Koło Czterech Kierunków jest jednym z wielu elementów pracy z Rytuałami Systemowymi i naucza nas o wiecznym przepływie i ciągłości życia. Opiera się na obserwacji Natury, odnoszącej się do Czterech Kierunków i naturalnych cykli, które mają miejsce w danej chwili, w ciągu dnia, miesiąca, roku, całego życia, oraz poza życiem i śmiercią. Dzięki pracy z Kołem Życia możemy wchodzić w cykle natury, pory roku czy dnia w bardziej świadomy sposób.

Koło opiera się na czterech siłach jakimi są kierunki kardynalne:Wschód, Południe, Zachód, Północ, które stanowią mapę rzeczywistości oraz są duchowym narzędziem poznawania świata.
Cztery Kierunki mają swój odpowiednik w cyklach natury:
 
 • Wiosna, Lato, Jesień, Zima
 • Księżyc rosnący, Pełnia, Księżyc Malejący, Nów
 • Poranek, Południe, Wieczór, Noc
 • Dzieciństwo, Dojrzewanie, Umieranie, Odrodzenie
 • Umysł, Ciało, Emocje, Dusza
Koło Czterech Kierunków to Mapa, która w jasny i dynamiczny sposób pozwala rozpoznawać oraz  ponownie integrować różne części nas samych. Obejmuje także nasz  system rodzinny, zazwyczaj postrzegany jako zablokowany, chaotyczny, przytłaczający lub oddzielony. Kiedy uda nam się dostrzec  powiązania  pomiędzy elementami systemu w Kole Życia, kiedy otworzymy się na informacje płynące z Koła, to wtedy dopiero, możemy otworzyć przestrzeń dla przepływu, uzdrawiania i integracji w miejscach, w których czujemy się zablokowani i oddzieleni.

Kiedy będziemy poruszać się poprzez Koło, będziemy pogłębiać naszą świadomość ciała, umysłu i emocji– poprzez szamańskie rytuały, śpiewając, grzechocząc i bębniąc. Śpiew i powtarzające się ruchy grzechotki oraz bębna obniżają poziom adrenaliny, uspokajając nasz pędzący umysł i otwierając przestrzeń do połączenia się z wyższym poziomem umysłu. Wprowadzają w stan odprężenia i równowagi w naszym układzie nerwowym. Dodatkowo wprowadzimy tez element modlitwy –  stan, w którym jesteśmy otwarci na naturalną intuicję, inteligencję i leczniczą moc Pola. Praca z Kołem Czterech Kierunków jest pracą pełną miłości, szacunku i współczucia dla nas samych, innych, naszej wspólnoty ludzkiej i całego życia.

SZAMAŃSKIE KOŁO ŻYCIA I UZDRAWIANIA

Podczas warsztatu będziemy poznawać moc Szamańskiego Koła i ucieleśniać różne jego aspekty.  Będziemy poruszać się po Kole na różne sposoby:
 °Badanie indywidualne. Będziesz używać Koła jako mapy do ustawiania pewnych aspektów swojego życia, związanych z pytaniami lub tematami, które są dla Ciebie ważne. Stworzysz swoje Koło, używając kamieni i przedmiotów jako przedstawicieli tych elementów i właściwości, które są obecne w Twoim pytaniu.
 °Jako praktykujący w parach. Wraz z partnerem będziecie wspierać się nawzajem, aby odnieść się do pewnych aspektów życia. Wspierający partner  będzie wcielać się w rolę praktykującego, wykorzystując modlitwy,  grzechotanie, bębnienie, śpiew oraz siłę słów, zdań i dźwięków - wzywając wsparcie, aby stworzyć przestrzeń do przepływu i uzdrowienia dla partnera.
° Praca w małych grupach. Poprzez reprezentowanie różnych ćwiartek i aspektów koła, będziesz badać i ucieleśniać energię i właściwości Czterech Kierunków na poziomie psychicznym, fizycznym, fizjologicznym, emocjonalnym i duchowym.
° Praca z Rytuałami Systemowymi. Stworzymy duże Koła jako przestrzeń rytualną, w której każdy będzie uczestniczyć  w dynamicznym i żywym Polu Ustawienia – poprzez poruszanie się, chodzenie, taniec, stanie, leżenie, interakcję, śpiew itp. Będziemy spotykać w obszarze pola różne wartości i elementy, które są gotowe na ich spotykanie, widzenie, odczuwanie i łączenie się z nimi na różne sposoby. W ten sposób stworzymy przestrzeń do rozwikłania i uzdrowienia określonych dziedzin naszego życia.

RYTUAŁY SYSTEMOWE DAANA VAN KAMPENHOUTA I KOMALI

Rytuały Systemowe® to metoda stworzona przez Daana Van Kampenhouta, który praktykował szamanizm przez wiele lat i jednocześnie  współpracował z BertemHellingerem  i jego  ustawieniami systemowymi/ rodzinnymi. Daan jest autorem kilku książek m.in.: „Cztery kierunki. wprowadzenie do pracy z Szamańskim Kołem Życia”, "Rytuały szamańskie a ustawienia rodzinne".Podejście reprezentowane przez Daana w jego pracy i nauczaniu o Kole Czterech Kierunków pochodzi z jego obserwacji i bezpośrednich szamańskich  doświadczeń. Mówi on o rozpoznawaniu Kierunków jako prawdziwych nauczycieli .

Komala pracuje z Rytuałem Systemowym® i Kołem Czterech Kierunków według przekazu i nauk Daana Van Kampenhouta – swego nauczyciela, ale uzupełniając je własnymi badaniami i doświadczeniami z ostatnich ponad trzydziestu lat. Komala doświadcza Koła jako żywego systemu, który zawiera i przekazuje podstawowe zasady życia. Fascynuje ją jego prostota i bogactwo. Z wielką radością chce się ona dzielić mądrością i siłą płynącą z tego dorobku. Pragnie by metody te wnosiły świadomość, przepływ i transformację w życie poszczególnych osób, ich wspólnot, a co za tym idzie – na całym świecie.
 

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa ...

 • Sprawdź usługę lub przedmiot przed dokonaniem zapłaty
 • Sprawdź w internecie czy osoba lub firma, która zamieściła ogłoszenie faktycznie istnieje
 • Nie udostępniaj swoich danych osobowych innych niż konieczne
Do góry