Floating Facebook Widget

Mądrość ciała. Warsztat o powstawaniu i leczeniu

 Mądrość ciała. Warsztat o powstawaniu i leczeniu chorób psychosomatycznych (Nowe Kawkowo)

Umysł może być albo najlepszym sługą, albo najgorszym panem
[Nathaniel Emmons]

Zapraszamy na  warsztat o mechanizmach powstawania i leczenia chorób psychosomatycznych.  Choroby psychosomatyczne są narastającym problemem współczesnego społeczeństwa - według badań brytyjskich stanowią przyczynę 65% wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu. Są trudne do leczenia, powodują znaczne pogorszenie jakości życia. Starożytne chińskie przysłowie mówi: „Dbaj o swoje ciało przez 50 lat, przez następne 50 ono zadba o Ciebie”.

Psychosomatyka w szerokim znaczeniu tego pojęcia zajmuje się interakcjami pomiędzy ciałem, a umysłem. Czy umysł może wywołać chorobę? Czy może przyczynić się do wyleczenia? A jeżeli tak to w przebiegu jakich mechanizmów? Czy są to byty całkowicie niezależne, czy też są różnymi  elementami jednego systemu?

Badania ostatnich lat rzucają nowe światło na wzajemne relacje pomiędzy tymi – wydawałoby się- całkowicie odrębnymi obszarami. Emocje są materialne, ich molekularna natura sprawia, że bezpośrednio oddziałują na komórki naszego ciałaMyśli mogą powodować zmiany  w zapisie naszego DNA, a skuteczność psychoterapii można potwierdzić technikami neuroobrazowania.

Epigenetyka bada w jaki sposób doświadczenia traumatyczne przenoszą się na następne pokolenia, a nowe metody terapii  pozwalają komunikować się z tym co było trudno uchwytne i nieświadome. To wszystko sprawia, że kartezjański dualizm umysłu i ciała wydaje się być zbytnim uproszczeniem, a niekiedy staje się wręcz szkodliwy dla naszego zdrowia.

Ten warsztat  omawia mechanizmy  powstawania chorób psychosomatycznych, a także sposoby skutecznej profilaktyki i  ich leczenia. Jest o tym jak budować harmonijną współpracę pomiędzy dwoma wymiarami naszej egzystencji.

W jaki sposób można „skłonić” nieświadome obszary umysłu do włączenia się w proces uzdrawiania? Co ułatwia komunikację umysłu i ciała, a co ją ogranicza? Co my jako ludzie współczesnego świata możemy zrobić, aby zwiększyć prawdopodobieństwo długiego i zdrowego życia?  Na te oraz inne pytania uczestnicy znajdą odpowiedzi na tym warsztacie.  

PROGRAM WARSZTATU:
 • Czym są choroby psychosomatyczne? Definicja , zakres i podział
 • Mechanizmy powstawania – podstawy psychobiologii -obecny stan wiedzy.
 • Moja mama to miała czyli o epigenetycy i chorobach transgeneratywnych.
 • Stres nasz codzienny- wpływ stresu na powstawanie zaburzeń psychosomatycznych.
 • Człowiek jako system przetwarzania informacji
 • Rodzaje myślenia -poziomy umysłu i interakcje pomiędzy nimi.
 • Jak komunikować się z ciałem.
 • Uzdrawianie w przestrzeni symbolicznej – clean language i praca z wewnętrzną metaforą.
 • Techniki transowe w procesie uzdrawiania
 • Techniki wizualizacji – warunki skutecznego działania.
 • Techniki afirmatywne – warunki skutecznego działania.
 • Od Qi gong do bioenergetyki Lowena czyli podstawy psychoterapii ciała.
 • Mądrość ciała czyli o zasadach profilaktyki.
Po raz pierwszy słowa „psychosomatyczny” użył niemiecki psychiatra Johann Heinroth  w 1818 roku. Oznaczało ono choroby o których powstaniu i przebiegu decydowały głownie czynniki psychiczne. W tym zawężonym sensie pojęcie to funkcjonuje do tej pory i międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych ICD 10 określa je i definiuje w grupie wraz innymi zaburzeniami nerwicowym ( somatoform disorder).

Amerykański psychiatra i psychoanalityk Franz Alexander w latach 50 tych XX w. rozszerzył kategorię zaburzeń psychosomatycznych o takie choroby jak astma, wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy samoistne nadciśnienie tętnicze.

Twierdził też, że umysł i ciało stanowią jeden system i sugerował bardziej holistyczne podejście w medycynie ( holizm -w przeciwieństwie do redukcjonizmu- w największym uproszczeniu stawia tezę, że całość jest czymś więcej niż sumą części i nie można zrozumieć jej funkcjonowania poprzez badanie elementów) Tak jak wcześniej Zygmunt Freud, kierował się raczej intuicją niż twardymi dowodami naukowymi.

Na dzień dzisiejszy prawdziwe wydaje się stwierdzenie, że dobra komunikacja pomiędzy umysłem i ciałem sprzyja zachowaniu zdrowia i wspiera procesy uzdrawiania. Nie jest to jednak umiejętność tak łatwa jak chcieliby ją widzieć niektórzy. Nie wystarczy tysiąc razy powiedzieć sobie jestem zdrowy, aby wyzdrowieć. Nasze ciało dysponuje specyficzną inteligencją i posługuje się własnym językiem, który trzeba zrozumieć i opanować.

SZCZEGÓŁY WARSZTATU

TERMIN: 25 - 27.05.2018

ROZPOCZĘCIE 25.05 (środa), o godz. 18 (kolacja)

ZAKOŃCZENIE 27.05 (niedziela), o godz. 14 (po obiedzie)

MIEJSCE: Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego "Tu i Teraz", 
Nowe Kawkowo

CENA WARSZTATU
 • 600 zł
CENA POBYTU
 • Wyżywienie: 70 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie)
 • Noclegi: w zależności od standardu od 32 do 85 zł za noc
 • Ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo / żywieniowo / warsztatowe (nie ma możliwości rezygnacji z posiłków ani noclegów)
KONTAKT:
 • Jacek Towalski, tel.: +48 602 219 382
 • Maja Wołosiewicz - Towalska, tel.: +48 606 994 366,
 • Biuro, tel.: +48 662 759 576
  e-mail: kawkowo@tuiteraz.eu
  www.tuiteraz.eu
ZAPISY:
 • Konieczna rejestracja mailowa na adres kawkowo@tuiteraz.eu (z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty i tytułu wydarzenia);
 • Dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego i wyborze noclegu, prosimy o wpłatę zaliczki w ciągu tygodnia od zgłoszenia.
 • Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni anuluje rezerwację za warsztat i pobyt ! Prosimy nie wpłacać pieniędzy dopóki nie zostanie potwierdzone mailowo wpisanie na listę uczestników!
 • Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu ośrodka (otrzymanego mailem po zgłoszeniu);
 • Zaliczkę za pobyt w wysokości 200 zł prosimy wpłacać na konto Ośrodka Rozwoju Osobistego „Tu i Teraz” z podaniem imienia i nazwiska oraz opisem: „zaliczka za pobyt 25-27.V.2018”.
RACHUNEK BANKOWY OŚRODKA: BANK PKO BP
92 1020 3541 0000 5502 0206 3410

Dla przelewów zagranicznych: 

BIC (Swift): BPKOPLPW 
IBAN: PL92 1020 3541 0000 5502 0206 3410 

Zaliczka jest zwrotna tylko w ciągu dwóch tygodni od momentu wpłaty na konto ośrodka! 

W razie zwrotu zaliczki ośrodek potrąca 20 zł na opłaty manipulacyjne. Zaliczka nie może być przełożona na inny warsztat. 


PROWADZĄCY  

Waldemar Wojnicz

Waldemar Wojnicz jest lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, coachem oraz   certyfikowanym psychoterapeutą PTP. Od 20 lat zajmuje się miedzy innymi leczeniem chorób psychosomatycznych. Jest kierownikiem Studiów Podyplomowych z Coachingu w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Prowadzi Gabinet Psychoterapii Krótkoterminowej i Chorób Wewnętrznych w Toruniu. Prowadzi coaching indywidualny w obszarach life coachingu i  coachingu kariery oraz szkolenia i warsztaty. Pracuje na uczelni, szkoląc nowe generacje coachów.

Tak mówi: „Jestem przekonany, że każdy z nas posiada wystarczające zasoby, aby żyć w sposób pełniejszy, zdrowszy i bardziej satysfakcjonujący. Tylko czasami dajemy sobie wmówić, że jest inaczej i wtedy potrzebujemy wsparcia i inspiracji, aby się przebudzić”.

 • Mądrość ciała. Warsztat o powstawaniu i leczeniu

Kontakt:
marta.kamionka@tuiteraz.eu
Miejscowość: Nowe Kawkowo
Strona internetowa: http://tuiteraz.eu
Data dodania: 2018-04-01
Data wygaśnięcia: 2018-09-28
Ilosc wyświetleń: 381
Wszystkie ogłoszenia użytkownika